.

Werkwijze

DOOR EEN ANDERE AANPAK KUN JE VEEL MEER BEREIKEN DAN JE DENKT!

Hieronder kun je lezen wat de dienstverlening van Ontspannen Opvoeden je oplevert. Ik vertel je over de resultaten, mijn filosofie en wat mijn aanpak uniek maakt en wie mijn klanten zijn.

Ontspannen Opvoeden helpt je het volgende te bereiken:

 • Je kind gaat soepeler mee in wat er moet gebeuren. Hij of zij is een stuk coöperatiever geworden.  Het contact is daarmee veel makkelijker en fijner.
 • Je ADHD-er is een stuk rustiger geworden. Zonder dat er medicatie nodig was. Je hebt namelijk geleerd hoe je je kind structuur kunt bieden, waarin hij of zij kan ontspannen. Je eigen gedrag zorgt ervoor, dat het kind meer overzicht heeft. Je weet welke hulpmiddelen je daarbij kunt inzetten en hoe je je kind kunt leren om zijn eigen gedrag beter te beheersen.
 • Je hebt veel meer energie, bent meer ontspannen en bent daardoor veel geduldiger. Je bent blij met je kinderen en kunt weer genieten van het dagelijkse gezinsleven.
 • De sfeer is aanzienlijk verbeterd. Je weet beter hoe om te gaan met ruzies tussen kinderen. Een effectieve manier die ervoor zorgt dat ruzies minder voorkomen en als ze optreden, veel eerder opgelost worden. Dit geeft niet alleen jou, maar ook je kinderen een goed gevoel.
 • De uitbarstingen van je kind zijn een stuk minder. Je hebt geleerd hoe je conflicten kunt oplossen en, nog beter, kunt voorkomen. Hierdoor zijn de uitbarstingen, die soms nog voorkomen, veel beter te hanteren. Het geeft rust in huis en jou veel meer geduld. 
 • Het negatieve gedrag is enorm afgenomen.  Je kind laat veel meer prettig gedrag zien en zit beter in zijn vel. En dat zonder te straffen of een beloningssysteem in te voeren! 

 

MIJN FILOSOFIE

Mijn uitgangspunt is vertrouwen. Vertrouwen in het goede van het kind. Elk kind wil het van nature goed doen. Wat wij moeten doen is het kind daarbij helpen.

Het is geen onwil, maar onmacht. Veel kinderen met moeilijk gedrag, al dan niet met een diagnose, worden er vaak van “beschuldigd” dat ze niet willen. Dat is een hardnekkige overtuiging, die vaak onbewust onze reactie op gedrag van kinderen bepaalt. Dat is ook de reden dat deze kinderen vaak een negatief zelfbeeld hebben, omdat ze zo vaak negatieve reacties oproepen met hun gedrag.

Het kind wil zelf niets liever dan “gewoon” zijn. Hij of zij raakt zelf ook gefrustreerd, omdat dingen anders gaan dan bij andere kinderen. We moeten het kind helpen om zijn eigen gebruiksaanwijzing te vinden. Wat werkt en wat werkt niet? Wat zijn kwaliteiten en wat is de zwakte? Wat zijn lastige situaties en hoe kun je die voorkomen dan wel zo goed mogelijk hanteren?

Door samen te werken met je kind ervaart hij of zij steun. We denken te vaak dat wij als volwassene de oplossing moeten hebben. En dat is jammer. Want door samen te werken erken je de kracht van je kind en start je al met een andere uitgangspositie. Dat alleen al levert positieve verandering op.

Een goede communicatie is de basis van een gelukkig gezinsleven. Communicatievaardigheden als het geven van ik-boodschappen, aandachtig luisteren en samen conflicten oplossen, vormen dan ook een heel belangrijk onderdeel van mijn aanpak.

Elke kind is uniek, maar ook elke ouder is anders. Niet elke ouder wordt op dezelfde manier geprikkeld door gedrag van het kind. Wat voor de één aanleiding is tot enorme irritatie of frustratie kan voor de ander een onbeduidende kleinigheid zijn. Hoe jij in elkaar steekt als persoon is van invloed op de relatie met je kind en dus op het gedrag van je kind. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in je eigen emoties en gedragspatronen. Door dit te doorzien krijg je ruimte om anders te reageren op het gedrag van je kind.

 

WEL OF GEEN DIAGNOSE?

Een diagnose kan een opluchting zijn voor ouders, want “het komt dus niet door mijn opvoeding.” Het voelt als een erkenning voor je worstelen. Dit is een niet te onderschatten bijeffect. Want je worstelt niet alleen met het gedrag van je kind, maar ook met de reacties van de omgeving en je eigen onzekerheid.

Een diagnose kan je inzicht geven in het gedrag van je kind. Zodat je je kind beter begrijpt en je gedrag beter op hem of haar kunt afstemmen. Goede begeleiding hierbij betekent wel een individele aanpak.

Maar het betekent wel dat je kind een stempel krijgt. Er zijn ouders die dat niet willen. En ook dat is begrijpelijk. Want er zijn ook nadelen aan verbonden. Je loopt bijvoorbeeld het risico om al het gedrag van je kind in het licht van zijn ontwikkelingsstoornis te zien. Je focust eerder op de problemen dan op zijn kracht. Maar een kind is altijd veel meer dan zijn probleem!

En een diagnose is nog geen oplossing. Eigenlijk maakt het niet uit of een kind een diagnose heeft. Het kan wel zijn dat je kind ADD, ADHD, ASS of PDD-NOS heeft, maar daarmee is nog geen oplossing gegeven. Hoe de ontwikkelingsstoornis zich concreet uit in specifieke situaties is bij elk kind weer anders. Maar dat is wel waar jij en je kind tegenaan lopen. En daar wil je oplossingen voor.

Of je kind nu wel of niet een diagnose heeft gekregen, in beide gevallen ben je van harte welkom bij mij.  Het gaat uiteindelijk om het gedrag en de ontwikkeling van je kind waar je je zorgen om maakt. En dat is precies waar we mee aan de slag gaan.

 

WAT MAAKT MIJN AANPAK UNIEK?

Mijn aanpak gaat uit van simpele principes, die echter wel veel effect hebben. Ik leer je een aantal uitgangspunten en basisprincipes, die ervoor zorgen dat je veel gemakkelijker met het gedrag van je kind weet om te gaan. Nu en in de toekomst. Want de principes zijn hetzelfde, of het nu over kleuters of over pubers gaat.

Ik leer je geen trucjes of maniertjes. Het is niet de zoveelste aanpak van een deskundige die je niet vol kunt houden of die niet werkt bij jouw kind. Maar een andere manier van kijken en omgaan met je kind. Een manier, die je helpt het beste uit jou en je kind te halen op een prettige en effectieve manier.

Ik heb veel aandacht voor jou, als persoon en als moeder. Ik ga uit van je kwaliteiten. Ik help je te ontdekken hoe jij de moeder kunt zijn, die jij wilt zijn.

 

MIJN KLANTEN

 Mijn klanten zijn ouders die problemen hebben met het gedrag van hun kind. Moeilijk gedrag. Dat kunnen kinderen zijn met een diagnose als ADD, ADHD, PDD-NOS of ASS, maar dat hoeft niet.

Het zijn ouders die hun kind het beste gunnen. Ze zijn vol liefde en goede wil, maar het lukt hen zonder de juiste hulp niet om te bereiken wat ze graag willen, namelijk: een kind dat lekker in zijn vel zit en een prettig gezinsleven.

Ze  nemen hun taak als ouder serieus, voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn van hun kind en zijn bereid hierin te investeren als dat nodig is.

Mijn klanten zien zich geconfronteerd met één of meer van de volgende situaties. Herken jij jezelf hier misschien in?

 •  Je kind is vaak dwars en komt snel in verzet. Je hebt moeite om van hem gedaan te krijgen wat er moet gebeuren. Soms heeft zo’n kind een diagnose als ODD of misschien PDD-NOS.
 •  Je kind heeft ADHD of ADD. Je twijfelt over medicatie, wilt dat liever niet. Maar zijn er alternatieven? Hoe kun je je kind helpen zonder medicijnen te geven?
 •  Je bent moe en kunt weinig hebben. Je verlies te snel je geduld. Je hoort jezelf schreeuwen tegen je kind. Of je zegt in je onmacht dingen waar je later spijt van hebt. Je hebt het gevoel dat je tekortschiet en je voelt je onmachtig.
 •  Je kinderen kibbelen veel. Elke dag ruzie. Je wordt daar zo moe van. En moedeloos. Je probeert van alles om de sfeer te verbeteren, maar het zet weinig zoden aan de dijk.
 •  Je kind kan erg boos worden, agressief gedrag laten zien. Een boze bui lijkt uit het niets te komen. Je weet niet hoe je hiermee aan moet. Het levert veel conflicten op en is slecht voor de sfeer in huis.
 • Je kind vertoont erg vaak negatief gedrag. Je hebt al van alles geprobeerd: beloningssystemen of straffen. Maar het helpt niet. Je kind krijgt vaak op zijn kop en heeft inmiddels een negatief zelfbeeld. Je voelt je daar rot onder en snakt naar een aanpak die werkt en je kind ook weer een goed gevoel over zichzelf kan geven.
 •  Je kind is erg onzeker. Je kind heeft weinig zelfvertrouwen, is weinig weerbaar en faalangstig. Je zou je kind zo graag een portie zelfvertrouwen geven, maar hoe doe je dat?

Als jij jezelf hierin herkent, dan ben je welkom. Ik kan je leren hoe jij kunt zorgen, dat het gedrag van je kind een stuk makkelijker wordt.

Klanten die het meest profijt hebben van mijn diensten, zijn ouders die:

 • Durven toegeven dat het hen niet lukt (en die zo verstandig zijn om ondersteuning te zoeken)
 • Willen investeren in de opvoeding en daarmee in hun kind
 • Open staan voor nieuwe  inzichten
 • Nieuwe vaardigheden willen leren
 • Bereid zijn om naar zichzelf te kijken

Spreekt dit je aan en ben je nieuwsgierig geworden naar mijn aanbod? Klik dan hier om verder te lezen.